top

Lydmåling

Lydmåling/Limitering/støjgener

Megasound udfører, leverer samt rådgiver omkring lydmålinger, limitering og plombering. 

Støj er den miljøfaktor, som påvirker flest mennesker. Oftest fordi den er uønsket eller virker ubehagelig. Hvor generende støjen er, afhænger bl.a. af, hvor kraftig lyden er, og i hvilken sammenhæng den optræder. Ligesom tidspunktet spiller en rolle for, hvor ubelejligt den føles. Styrken af støj måles og anføres altid i decibel, forkortet dB. 

Det menneskelige øre kan netop opfatte en ændring af lydens styrke på ca. 2 dB. Hvis lydens styrke stiger med 8 - 10 dB, vil det subjektivt opleves som om lydstyrken er blevet fordoblet. Øret er ikke så følsomt for lyde ved lave frekvenser (dybe lyde) og ved høje frekvenser (lyse toner), som det er for lyde i mellemfrekvensområdet. Ved støjmåling benyttes et filter, A-vægtningsfilteret, som efterligner ørets følsomhed. Der bruges så betegnelsen 'det A-vægtede lydtrykniveau' om støjens styrke målt i dB, eller man taler om støjniveauet i dB(A).  

For støjs udbredelse fra eksempelvis restaurationer til omkringliggende boliger gennem bygningskonstruktioner gælder følgende vejledende grænser for støjniveauet:

30 dB fra kl. 07 - 22 

25 dB fra kl. 22 - 07 

Overholdelse af grænseværdierne for nat perioden vil normalt forudsætte ekstra lydisolering.

Tilsynsmyndighederne / Miljøkontrollen kræver jævnligt, at musikanlæg i f.eks. restauranter, cafeer, diskoteker monteres med en eller anden form for limiter, der sikrer, at støjen fra musikanlægget ikke kan forårsage overskridelser af støjgrænseværdierne hos naboerne til stedet. Især de steder med tætte naborelationer. Oftest er det musik indeholdende dominerende tromme- og baslyd, som skaber problemerne. 

Når anlægget er indreguleret til at overholde støjgrænsen (lydmålinger hos naboer og spillested) skal det plomberes. Denne plombering kan foregå på mange måder, som helt afhænger af musikanlæggets udformning og bestykning, men typisk indsættes en elektronisk boks (limiter), som sikrer, at signalniveauet holdes under en bestemt grænse. Til selve plomberingen benyttes ståltråd med plastikplomber eller lakforsegling, der let flosser, når det fjernes. 

Vi ser helheder og tænker bredt. Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende tilbud. 

Systemerne findes i flere forskellige prisklasser. Er du i tvivl, er det altid bedre at være forberedt end at stå med et påbud i hånden.

Vi kan være med i alle faser .....

Rådgivning

Tilbudsfase

Projektering

Salg

Installation

Aflevering

Service

Udlejning

Kontakt os

33 25 89 09

Megasound ApS
Byageren 7
2850 Nærum
shop@megasound.dk

Kontortid

Mandag: 08.00 - 16.00
Tirsdag: 08.00 - 16.00
Onsdag: 08.00 - 16.00
Torsdag: 08.00 - 16.00
Fredag: 08.00 - 16.00

Lager/udlejning efter aftale

Information

Nyheder

CVR-nr. 31746183

Sydbank Reg/konto:

6748 - 0001135175

IBAN: DK4767480001135175

SWIFT: SYBKDK22

Følg os