top

Teleslynge

Teleslynge anlæg

I kirker og sognegårde mv., er det ikke nok med et højttaleranlæg. For de hørehæmmede er et teleslynganlæg en nødvendighed for at de på lige fod med normalthørende kan deltage i gudstjenester, aktiviteter og foredrag.

En teleslynge består af en eller flere mikrofoner, der opfanger lyde. Lyden forstærkes og sendes ud i en ledning (teleslyngen), der er diskret placeret rundt langs væggen. 

Når man sidder indenfor slyngen i rummet opfanger telespolen i et høreapparat impulserne og omdanner dem til forståelig lyd for den hørehæmmede. Høreapparatet skal indstilles til T eller TM for at tilgå systemet. 

På den måde kan brugeren høre, hvad der bliver sagt til f.eks. en kirkegudstjeneste på trods af afstand til lydkilden, baggrundsstøj eller dårlig akustik i lokalet.

I dag er det et krav, at forsamlingslokaler og kirker har en fast installation af teleslyngeanlæg, som tilgodeser hørehæmmede og høreapparatbrugere. De præcise regler om installation af teleslynge i forsamlingslokaler kan læses i Bygningsreglementet. 

§ 217: I bygninger med forsamlingslokaler skal installationer projekteres og udføres under hensyn til bygningens tekniske muligheder, så personer med behov for tekniske hjælpemidler, som eksempelvis teleslynger, ved egen hjælp kan deltage i aktiviteter i bygningen. 

§ 218: I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg. Stk. 2. De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige for publikum. 

§ 219: Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet af § 218. 

Vi leverer teleslyngeanlæg i alle størrelser, fra små transportable anlæg til større anlæg. Et teleslyngeanlæg kan installeres meget diskret og effektivt kombineres med musikanlæg, højttalersystemer, trådløse mikrofoner mv. Alle Megasounds kombinerede teleslynge- og højttaleranlæg er yderst brugervenlige. Betjeningen består udelukkende af en on/off afbryderknap og en volumenkontrol på højttalerforstærkeren - resten af lydanlægget fungerer automatisk.

Kontakt os og hør nærmere om teleslyngeanlæg.

Vi gennemtænker og prioriterer høj faglighed - både i løssalg og projektsalg, så du kan tage den rigtige beslutning første gang. Vi har mere end 30 års erfaring i salg af AV løsninger. Desuden har vi en udlejningsafdeling, hvor der er mulighed for at leje supplerende udstyr ved events og arrangementer. Vi leverer AV-løsninger inden for en lang række områder som f.eks.: 

Lydanlæg, infoskærme, talevarsling, baggrundsmusik, mikrofoner, lærreder, storskærme, kommunikation, video, limitering, rumstyring

Vi kan være med i alle faser .....

Rådgivning

Tilbudsfase

Projektering

Salg

Installation

Aflevering

Service

Udlejning

Kontakt os

33 25 89 09

Megasound ApS
Byageren 7
2850 Nærum
shop@megasound.dk

Kontortid

Mandag: 10.00 - 17.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 12.00 - 17.00
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 17.00
Lørdag: 10.00 -14.00

(Der kan bookes tid til demo hvis dette ønskes)

Information

Nyheder

CVR-nr. 31746183

Nykredit Reg/konto:

5494-0000935205

IBAN: DK7454940000935205

BIC/SWIFT: NYKBDKKK

Følg os